me(mo)ry Ring, Topas, "bright white"_1
me(mo)ry Ring, Topas, "bright white" 21331
248,00 €
Varianten
me(mo)ry Ring, Topas, "blue lagoon"_1
me(mo)ry Ring, Topas, "blue lagoon" 21332
248,00 €
Varianten
me(mo)ry Ring, Topas, "green miracle"_1
me(mo)ry Ring, Topas, "green miracle" 21333
248,00 €
Varianten
me(mo)ry Ring, Topas, "very berry"_1
me(mo)ry Ring, Topas, "very berry" 21334
248,00 €
Varianten
me(mo)ry Ring, Topas, "light hazel"_1
me(mo)ry Ring, Topas, "light hazel" 21335
248,00 €
Varianten
me(mo)ry Ring, Topas, "cozy peach"_1
me(mo)ry Ring, Topas, "cozy peach" 21336
248,00 €
Varianten